Onorarii

În funcție de necesitățile dumneavoastră, Cabinetul de Avocatură RONCIOIU LEGAL GROUP vă oferă diferite moduri de colaborare.

Onorariu orar

Onorariul orar se aplică lucrărilor care pot fi cuantificate ca întindere și timp.

Onorariu forfetar

Constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional.

Onorariu de succes

Constă într-o sumă stabilită pentru ca avocatul să obţină un anumit rezultat.

Onorariul orar este tipul de onorariu recomandat cazurilor și proiectelor ce presupun activități în cadrul cabinetului nostru, fără sau cu grad redus de mobilitate din partea membrilor Grupului nostru.

Onorariul orar se percepe lucrărilor care pot fi cuantificate ca întindere și timp.

Plata onorariului orar se efectuează, de regulă, pe loc. În cazul în care activitatea este repartizată de-a lungul unui interval de timp mai mare, plata onorariului orar poate fi făcută până în ultima zi a lunii în care s-a comunicat factura către client.

După prima oră de activitate, depășirea intervalul de timp cu mai mult de 15 minute se consideră ca fiind încă o oră.

Onorariul orar se aplică lucrărilor care pot fi cuantificate ca întindere și timp.

Plata onorariului orar se efectuează, de regulă, pe loc. În cazul în care activitatea este repartizată de-a lungul unui interval de timp mai mare, plata onorariului orar poate fi facută până în ultima zi a lunii în care s-a comunicat factura către dumneavoastră.

Pentru prima oră, intervalul de timp mai mare de 10 minute se consideră o oră întreagă și se facturează ca atare. Depășirea primei ore cu mai mult de 20 de minute se consideră ca fiind încă o oră.

Onorariul orar este ideal pentru proiectele și colaborările care vizează probleme cu un grad de complexitate ridicat.

Onorariul forfetar constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului Cabinetului nostru care prestează servicii profesionale în beneficiul clienților noștri, onorariul fiind stabilit de comun între avocat și client. Onorariul se achită ÎN ÎNTREGIME de client la data încheierii contractului de asistență juridică. În mod exceptional, raportat la particularitățile fiecărui caz care ne este încredințat, se poate accepta ca onorariul de avocat să fie achitat de client și în două tranșe egale, o primă tranșă la data încheierii contractului de asistență juridică, iar a doua tranșă se va achita până la sfârșitul următoarei luni.

În funcție de complexitatea, volumul de muncă și dificultatea juridică a fiecărui caz care ne este încredințat, Cabinetul nostru poate percepe un onorariu DE SUCCES, cu titlu complementar, care este stabilit împreună cu clientul și care constă într-o sumă fixă de bani care va fi achitată de client în cazul obținerii de către avocet a unui anumit rezultat favorabil clientului.

Abonamente

Cabinetul nostru de avocatură vine în sprijinul clienților și a gândit onorariul de tip ABONAMENT LUNAR pentru două mari categorii de justițiabili: PERSOANE FIZICE și PERSOANE JURIDICE.

BASIC

lei 800 / Lună
 • consultanță de specialitate
 • consultanță juridică
 • redactarea de contracte și alte înscrisuri de natură juridică
 • opinii legale
 • 8 ore/lună (2 ore/săptămână), numai în orice zi lucrătoare a săptămânii, oricând în intervalul orar 08:00 – 18:00
 • corespondență cu aviz de legalitate
 • analizarea/personalizarea contractelor
 • servicii fiduciare
 • asistare la negocieri
 • reprezentare în fața organelor de urmărire penală, autorităților și instituțiilor publice și instanțelor de judecată (se aplică un discount de 40% al onorariului de avocat pentru fiecare litigiu)

STRANDARD

lei 1500 / Lună
 • consultanță de specialitate
 • consultanță juridică
 • redactarea de contracte și alte înscrisuri de natură juridică
 • opinii legale
 • 12 ore/lună (3 ore/săptămână), numai în orice zi lucrătoare a săptămănii, oricând în intervalul orar 08:00 – 18:00
 • corespondență cu aviz de legalitate
 • analizarea/personalizarea contractelor
 • servicii fiduciare
 • asistare la negocieri
 • reprezentare în fața organelor de urmărire penală, autorităților și instituțiilor publice și instanțelor de judecată (se aplică un discount de 40% al onorariului de avocat pentru fiecare litigiu)

PREMIUM

lei 2200 / Lună
 • consultanță de specialitate
 • consultanță juridică
 • redactarea de contracte și alte înscrisuri de natură juridică
 • opinii legale
 • 16 ore/lună (4 ore/săptămână), numai în orice zi lucrătoare a săptămănii, oricând în intervalul orar 08:00 – 18:00
 • corespondență cu aviz de legalitate
 • analizarea/personalizarea contractelor
 • servicii fiduciare
 • asistare la negocieri, medieri și intermedieri
 • reprezentare în fața organelor de urmărire penală, autorităților și instituțiilor publice și instanțelor de judecată (se aplică un discount de 40% al onorariului de avocat pentru fiecare litigiu)

 Acest tip de abonament cuprinde un pachet minimal de servicii juridice și se adresează, cu precădere, societăților comerciale cu un număr mic de angajați sau care desfășoară o activitate restrânsă. Acest pachet minimal de servicii include activitățile de natură juridică de bază, necesare și obligatorii, pe care le desfășoară orice societate comercială pe parcursul existenței sale.

Prestarea acestor servicii de specialitate la solicitarea persoanelor juridice nu poate depăși numărul de ore specific acestui abonament, respectiv un total de 8 ore/lună.

Plata abonamentului se va realiza în primele 5 zile ale fiecărei luni, pentru luna respectivă.

Acest tip de abonament este recomandabil societăților comerciale mici și mijlocii, care au un volum mediu și mare de activități. În cazul acestor societăți comerciale, asistența și suportul legal al unui avocat sunt esențiale pentru desfășurarea normal a activităților.

Pachetul de servicii pe care Grupul nostru îl oferă clienților în cazul acestui tip de abonament este complex și va fi stabilit împreună cu fiecare client în cuprinsul contractului de asistență juridică încheiat, raportat la specificul activității pe care o desfășoară, precum și la volumul activităților pe care le presupune.

Prestarea acestor servicii de specialitate la solicitarea persoanelor juridice nu poate depăși numărul de ore specific acestui abonament, respectiv un total de 12 ore/lună.

Plata abonamentului se va realiza în primele 5 zile ale fiecărei luni, pentru luna respectivă.

Acest tip de abonament cuprinde cea mai completă gamă de prestații juridice și acoperă în totalitate necesitățile legale ale unei societăți comerciale.

Acest tip de abonament se adresează, cu prioritate, societăților comerciale mijlocii și mari, care au un volum mare și/sau diversificat de activități, care presupune, inevitabil, existența unor posibile litigii cu partenerii de afaceri.

Grupul nostru vine în sprijinul acestor societăți comerciale, asigurând nu numai activitatea de prevenție și securitate legală a desfășurării activității acestora, dar asigurând și componenta de reprezentare juridică a societăților comerciale în fața organelor de urmărire penală sau instanțelor de judecată, în litigiile de orice natură.

Prestarea acestor servicii de specialitate la solicitarea persoanelor juridice nu poate depăși numărul de ore specific acestui abonament, respectiv un total de 16 ore/lună.

Plata abonamentului se va realiza în primele 5 zile ale fiecărei luni, pentru luna respectivă.

În astfel de situații de reprezentare juridică, Cabinetul de avocatură va aplica un discount de 40% clienților pentru onorariul de avocat.

Prestarea acestor servicii de specialitate la solicitarea persoanelor juridice nu poate depăși numărul de ore specific acestui abonament, respectiv un total de 16 ore/lună.

Plata abonamentului se va realiza în primele 5 zile ale fiecărei luni, pentru luna respectivă.

Cabinetul nostru de avocatură vine în sprijinul clienților și a gândit onorariul de tip ABONAMENT LUNAR pentru două mari categorii de justițiabili:

 • PERSOANE FIZICE
 • PERSOANE JURIDICE

 

ABONAMENTUL LUNAR pentru PERSOANE FIZICE

Vasta experiență acumulată de Cabinetul nostru de Avocatură în peste două decenii de activitate pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice ne-a dovedit că apariția unui litigiu juridic, de cele mai multe ori, găsește persoanele fizice nepregătite să suporte costurile inerente pe care trebuie să le suporte până la finalizarea definitivă a litigiului.

Un proces, indiferent de domeniul dreptului, COSTĂ!!! Taxele de timbru, expertizele, zecile sau sutele de pagini pe care partea dintr-un dosar trebuie să le depună la dosar (de multe ori, în mai multe exemplare),iar în alte situații să le fotocopieze din dosarul cauzei, deplasări la solicitările organului de urmărire penală sau la termenele de judecată și, nu în ultimul rând, onorariul de avocat!

Evident, pentru a beneficia de serviciile profesionale ale unui avocat, de opiniile legale pe care acesta le exprimă pentru fiecare caz în parte, avocatul are dreptul să încaseze un onorariu de avocat. Atunci când un justițiabil este antrenat într-un litigiu, unul din primele sale gânduri se îndreaptă spre căutarea și găsirea unui avocat. Dacă este posibil, CEL MAI BUN AVOCAT!! Acest subiect merită o discuție separată pentru a aduce explicațiile lămuritoare în legătură cu sintagma CEL MAI BUN AVOCAT!!! Este foarte important pentru fiecare justițiabil să primească informațiile corecte și să nu mai cadă în capcanele pe care i le întind atotcunoscătorii dreptului, pseudo-avocații și, din nefericire, chiar unii avocați, cu scopul, desigur, de a primi PENTRU NIMIC onorarii consistente, în detrimentul NAIVULUI JUSTIȚIABIL!! Sper să reușesc să găsesc timpul necesar să scriu într-o secțiune separată a acestui site și să ofer justițiabillilor INFORMAȚIILE CORECTE, OBIECTIVE despre criteriile după care pot recunoaște UN AVOCAT BUN!!

Revenind, este normal ca serviciile profesionale pe care le prestează un avocat pentru clientul său să fie plătite de către acesta. De aceea, așa cum arătam mai sus, de cele mai multe ori, justițiabilii resimt onorariul de avocat ca o povară financiară suplimentară, alături de celelalte cheltuieli pe care sunt obligați să le facă pe parcursul procesului.

În acest context, nu de puține ori, justițiabilul renunță la a mai apela la serviciile profesionale ale unui avocat, crede că poate să se descurce singur sau alege avocatul după criteriul celui mai mic onorariu de avocat care i se cere, riscând să piardă cu mult succes litigiul.

Tocmai de aceea, Cabinetul nostru de Avocatură a gândit și a creat acest onorariu tip ABONAMENT LUNAR PENTRU PERSOANE FIZICE, scopul fiind de a ajuta justițiabilii să suporte mult mai ușor costurile ridicate ale unui litigiu și, în același timp, să beneficieze permanent de consultație juridică, asistență și reprezentare juridică din partea unor profesioniști ai dreptului, alături de colaboratorii Grupului nostru, experți și specialiști recunoscuți în domeniile lor de activitate.

De acest tip de abonament lunar poate beneficia justițiabilul privit individual, dar și membrii familiei acestuia. Prin acest tip de abonament, Cabinetul nostru de avocatură dorește să asigure servicii profesionale caracterisitice unui AVOCAT DE FAMILIE. Un astfel de tip de abonament lunar Cabinetul nostru de Avocatură îl recomandă cu multă putere tuturor cetățenilor, beneficiile justițiabililor fiind multiple, atât sub aspect preventiv, cât și din perspectiva costurilor mult mai scăzute cu onorariul de avocat, în cazul declanșării unui litigiu care nu mai poate fi evitat!

Serviciile profesionale pe care le asigurăm persoanelor fizice în cazul acestui tip de abonament sunt:

            -   consultații juridice

            -   opinii legale

            -   sprijin în redactarea unor înscrisuri de natură juridică

Solicitările clienților pot fi adresate Cabinetului nostru de Avocatură în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 08:00 – 18:00.

 

COSTUL unui astfel de abonament este de 300 lei/lună.

Abonamentul se va achita de către client în primele 5 zile ale fiecărei luni, pentru luna respectivă.

O facilitate suplimentară și importantă de care beneficiază clienții Cabinetului nostru care optează pentru acest tip de abonament lunar, este aceea că, în ipoteza în care vor fi părți într-un litigiu juridic, vor avea asigurată asistența și reprezentarea juridică pe tot parcursul litigiului, iar la achitarea onorariului de avocat vor avea un DISCOUNT de 50% față de onorariul pe care, în mod normal, ar fi trebuit să îl achite pentru respectivul proces.

De acest discount de 50% din onorariul de avocat pe parcursul unui litigiu beneficiază atât titularul contractului de abonament, cât și soția/soțul sa/său, părinții săi și părinții soției/soțului (socrii), precum și copiii săi!!!

 

ABONAMENTUL LUNAR pentru PERSOANE JURIDICE

Cabinetul nostru de Avocatură vine și în sprijinul persoanelor juridice și al oamenilor de afaceri, oferindu-le trei pachete de servicii juridice sub formă de abonament lunar, raportat la activitatea pe care o desfășoară societatea comercială, precum și la necesitățile concrete ale clientului.

            În baza încheierii unui contract de abonament, în funcție de tipul abonamentului pentru care a optat clientul, avocații Grupului nostru prestează lunar clientului un anumit număr de ore, cu plata la începutul fiecărei luni (ziua 1-5) pentru luna în curs.

Avocatura de business presupune un ansamblu de reguli și norme juridice caracteristice și nicio societate comercială serioasă nu-și poate desfășura profitabil activitatea fără să apeleze și să beneficieze de suportul unor profesioniști ai dreptului.

FORMULAR DE CONTACT